Samþykktir

Hér eru samþykktir frá stofnfundi samtakanna 29.03.2015

1.gr. Nafn félags

Félagið heitir Auraráð

2.gr. Heimili félagsins

Heimili félagsins og varnarþing er að Engjateig 3, 105 Reykjavík

3.gr. Tilgangur

Tilgangur félagsins er að styðja uppbyggingu og þróun Auroracoin á Íslandi og fræða Íslendinga um Auroracoin og almennt kosti rafmynta byggða á blockchain tækninni.

4.gr. Hvernig hyggist félagið ná tilgangi

Með vinnu- og fjárframlögum til þróunar, kynningar og fræðslu á Auroracoin.

5.gr. Félagsaðild

Félagsaðild er öllum opin sem lögheimili eiga hér á landi og vilja vinna að markmiðum þess.

6.gr. Starfstímabil

Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þáttakendur í aðalfundi.

7.gr.  Aðalfundir

Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. apríl ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir.

1.  Kosning fundarstjóra og fundarritara
2.  Skýrsla stjórnar lögð fram
3.  Reikningar lagðir fram til samþykktar
4.  Lagabreytingar
5.  Ákvörðun félagsgjalds
6.  Kosning stjórnar
7.  Önnur mál

8.gr. Stjórn

Stjórn félagsins skal skipuð 3 félagsmönnum, formanni og 2 meðstjórnendum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

 9.gr. Félagsaðild

Félagsgjald félagsins er 2.500kr. og mun það vera innheimt árlega. Ákvörðun um félagsgjald skal tekin á hverjum aðalfundi.

10.gr. Rekstrarafgangur

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til kynningar og fræðslu á Auroracoin.

11.gr. Slit félags

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til Barnaspítala Hringsins.